Coaching

Jest formą osobistego i indywidualnego wsparcia pracowników (lub całego zespołu) mającego na celu rozwój zarówno ich potencjału, jak i kompetencji zawodowych wpisujących się w rozwój i osiągnięcie celów przedsiębiorstwa. Obecność coacha pozwala na robienie indywidualnych postępów każdemu menedżerowi, handlowcowi, czy innemu pracownikowi zajmującemu odpowiedzialne i/lub kluczowe stanowisko w firmie. Problematyką coachingu może być np. udoskonalenie umiejetności relacyjnych, przezwyciężenie trudności w dziedzinie komunikacji interpersonalnej, rozwiązywanie konfliktów i nieporozumień, objęcie nowego stanowiska, czy po prostu ewolucja kariery zawodowej.
Stąd możemy wyróżnić dwa podstawowe typy coachingu: personalny i sytuacyjny.
Pierwszy zajmuje się aspektami dotyczącymi cech osobowości, naturalnymi predyspozycjami, trudnościami (charakterologicznymi), reakcją na stres i wyrażaniem emocji.
Drugi dotyczy funkcjonowania w zespole w momentach kryzysu, czy zachodzących zmian lub po prostu w sytuacjach wzmożonej wydajności i pełnej mobilizacji wszystkich członków zespołu.
Dowiedz się więcej

Team-building

W dokładnym tłumaczeniu oznacza to budowanie zespołu. Jest to forma wsparcia całego zespołu mająca na celu przemianę « grupy jednostek » w prawdziwa ekipę, w której każdy jej członek czuje się zaangażowany, odpowiedzialny za zrealizowanie wspólnych celów, w myśl zasady 1+1>2.
Team-building koncentruje się przede wszystkim na budowaniu odpowiednich relacji interpersonalnych wszystkich członków zespołu, będących głównym czynnikiem sukcesu przedsiębiorstwa XXI wieku. Harmonijne funkcjonowanie członków zespołów ludzkich pozwala na pełne wykorzystanie indywidualnych zalet i kompetencji każdego pracownika oraz wypracowanie tzw. inteligencji zbiorowej i "kooperacyjnej".
Dowiedz się więcej

Programy coachingowe

I. Siła Kobiet

Specjalny program coachingowy dla kobiet, które zajmują odpowiedzialne stanowiska w firmie, a również wchodzą (niestety zbyt rzadko) w skład Komitetów Dyrekcyjnych.
Sprawdź - wersja PDF

II. Samotność Prezesa

Wsparcie dla topowych menadżerów pozwalające na skuteczniejsze odgrywanie roli lidera.
Sprawdź - wersja PDF

III. Coaching Interkulturowy

Coaching Interkulturowy - klucze do odmienności interkulturowej, jak odnaleźć się we współpracy w środowisku międzynarodowym ?
Dowiedz się więcej

IV. Co-opetition

Coaching Zarządu - wypracować nowy model współpracy Zarządu: co-opetition*, aby przyczynić się do jeszcze większych sukcesów firmy.
Sprawdź - wersja PDF

www.evolutis.pl
Evolutis O mnie Coaching Menedżment Inerkulturowy Seminaria Szkolenia Deontologia i Metodyka Inna Działalność Kontakt