DEFINICJA COACHINGU

Coaching jest to wsparcie menedżera w sytuacji zawodowej, umożliwiające mu samodzielne i twórcze rozwiązanie problemów oraz rozwijanie własnych kompetencji. Dzięki obecności coacha, który czuwa nad zrealizowaniem Twoich zawodowych celów, możesz przeanalizować swoje metody zarządzania ekipą, sposób zachowania w stosunku do zespołu oraz sposób w jaki komunikujesz z poszczególnymi jego członkami. Jest to rzadki moment, w którym możesz pozwolić sobie na głęboką refleksję i dystans niezbędne do lepszej oceny siebie i rezultatów Twojego działania.

CELE COACHINGU

Coaching pozwoli Ci :
1. Poszerzyć świadomość własnego potencjału i mechanizmów ograniczających jego ekspresje i wykorzystanie
2. Skutecznie rozwinąć Twoje zdolności zarządzania ekipą dzięki lepszemu zrozumieniu siebie, wzmocnieniu wiary w swoje przywódcze możliwości
3. Zdefiniować Twoja tożsamość menedżerską i osobistą oraz okreslić Twój styl tworzenia relacji z innymi
4. Stopniowo stać się "menedżerem-coachem" dla Twoich wspolpracowników nabywajac umiejętności pobudzania dynamizmu i kreatywności Twojego zespołu
5. Stać się zupełnie samodzielnym, odpowiedzialnym i w pełni dojrzałym zawodowo menedżerem.

ETAPY I PRZEBIEG COACHINGU

1. Wstępne spotkanie coacha ze zleceniodawcą w celu zrozumienia istniejącej problematyki, zbudowania relacji zaufania, określenia potrzeb i oczekiwań
2. Wstępne spotkanie coacha z klientem, celem poznania jego oceny sytuacji oraz motywacji i chęci rozwoju
3. Podpisanie kontraktu określajacego warunki, oczekiwania i cele do osiągnięcia (ramy coachingu)
4. Rozpoczęcie serii spotkań (8-10) z częstotliwością raz lub dwa razy w miesiącu
Każde spotkanie trwa około dwóch godzin w zależności od potrzeb klienta i złożoności jego problematyki i przebiega w klimacie szczerości i wzajemnego zaufania.

METODY

Możliwość zastosowania wstępnych testów osobowościowych, sztuka zadawania pytań, reformulacja, aktywne słuchanie, dowartościowanie poprzez uwypuklenie zalet klienta, konfrontacja umożliwiająca klientowi twórcze spojrzenie na własne wady, treningi pozwalające lepsze przygotowanie konkretnych sytuacji zawodowych (zebrania, negocjacje, ważne spotkania z podwładnymi lub ze zwierzchnikami). Techniki GROW wg. Whitmora, Analizy Transakcyjnej lub PCM (Process Comunication Management).

<<<<<

www.evolutis.pl
Evolutis O mnie Coaching Menedżment Inerkulturowy Seminaria Szkolenia Deontologia i Metodyka Inna Działalność Kontakt