Spójność Zespołu

Co-opetition – nowy sposób funkcjonowania zespołów

Ten typ seminariów przeznaczony jest dla członków Zarządu, (Komitetu Dyrekcyjnego), który staje w obliczu różnych wyzwań, np:
   • konieczność sprostania sytuacji kryzysowej
   • zmiana Prezesa
   • integracja nowych członków
   • rutyna lub pewne trudności we wzajemnych relacjach …
Sprawdź - wersja PDF

Komunikacja Interpersonalna (Insights Discovery ®)

Insights Discovery – klucz do efektywności indywidualnej i zbiorowej

Chcesz być bardziej skuteczny w zakresie komunikacji interpersonalnej i odnosić większe sukcesy w relacjach z osobami ze swojego zawodowego i osobistego otoczenia?
Sprawdź - wersja PDF

Co-Development Professional

Co-Development Professional – innowacyjny sposób na rozwój współpracy zespołowej poprzez proces grupowego uczenia się i wymiany doświadczeń.

Jest to proces pozwalający rozwinąć inteligencję zbiorową przedsiębiorstwa, wpisujący się w nowatorskie podejście – „co-copetition”.
Ta innowacyjna, kanadyjska metoda pozwala osiągnąć skuteczną pracę zespołową dzięki wspólnemu poszukiwaniu optymalnych rozwiązań dotyczących problematyk każdego członka zespołu/grupy i jest jednocześnie procesem poszerzania wiedzy poprzez więź społeczną.
Sprawdź - wersja PDF

Story Board

Nowoczesna metoda prezentacji

Jak zwiększyć swój impakt oratorski i porwać audytorium w czasie wystąpień publicznych (zebrania, komitety, prezentacje...) ?
Obejrzyj prezentacje


www.evolutis.pl
Evolutis O mnie Coaching Menedżment Inerkulturowy Seminaria Szkolenia Deontologia i Metodyka Inna Działalność Kontakt