WARSZTATY Z DZIEDZINY MENEDŻMENTU INTERKULTUROWEGO

Warsztaty z dziedziny menedżmentu interkulturowego pozwolą :

1. Lepiej zrozumieć wzajemne konteksty kulturalno-sociologiczno-gospodarcze : polski przez Francuzów i francuski przez Polaków
2. Wiedzieć wg jakiego klucza odczytywać wzajemne różnice, tak aby uniknąć nieporozumień i niepotrzebnych napięć
3. Odkryć specyfikę dotyczącą kultury zarządzania zespołem ludzkim oraz podejścia do biznesu w kontekście następujących zagadnień:
   • hierarchia i przywództwo
   • planowanie i organizacja pracy: relacja do czasu
   • udzielanie feedback'u
   • inicjatywa i delegowanie
   • styl komunikacji
   • praca zespołowa: aspekt indywidualny vs. kolektywny
   • podejmowanie decyzji i ponoszenie odpowiedzialności vs. branie ryzyka
4. Dokonać konfrontacji wzajemnych percepcji : Polaków przez Francuzów i vice versa

METODY

Warsztaty przybliżają zasady obowiązujące w managmencie interkulturowym. Jest też przekaz konkretnych informacji związanych z tematyką polsko-francuską, wymiana doświadczeń, ćwiczenia, studium przypadków. Metody te są w pełni interaktywne, zapewniające każdemu uczestnikowi aktywny udział w warsztatach i pobudzające każdego uczestnika do intensywnej refleksji i poddania w wątpliwość dotychczasowych „prawd” i reguł postępowania – niezbędnej cechy potrzebnej w skutecznych kontaktach interkulturowych.

Umieć odnaleźć się w różnorodności kulturowej, aby łatwiej osiągać sukcesy w pracy firmy i zespołu wielokulturowego dzięki wsparciu

Jak przekuć nasze różnice kulturowe na sukces firmy ?

www.evolutis.pl
Evolutis O mnie Coaching Menedżment Inerkulturowy Seminaria Szkolenia Deontologia i Metodyka Inna Działalność Kontakt