Co charakteryzuje podejście Evolutis do klientów - partnerów ?

1. Umiejętność budowania unikalnej i niepowtarzalnej relacji :
Relacja "one on one" w formie :
   • coachingu czyli indywidualnego wsparcia menedżerów i kadry zarządzającej
   • oraz innej formy wsparcia manadżerów i kadry zarządzającej
Relacja "one on many" (praca z grupą), w formie :
   • coachingu grupowego
   • team-buildnigu
   • seminariów
   • wartszatów
   • szkoleń o zróżnicowanej tematyce
2. Poszanowanie odmienności drugiego człowieka (brak à priori)
3. Stwarzanie klimatu przychylności i pozytywnego nastawienia
4. Zindywidualizowane podejście do problematyki każdej jednostki i każdej grupy – każdy projekt jest przygotowywany "na miarę" zachowując swój unikalny i spersonalizowany charakter
5. Dynamizm i energia stymulujące do działania i wprowadzania koniecznych do ewolucji każdego zmian

Metodyka

Magdalena w swojej praktyce jako coach opiera się na Psychologii Humanistycznej z najnowszym jej odłamem Psychologii Pozytywnej, która postuluje przede wszystkim eksplorację zalet, atutów i mocnych stron każdej jednostki w celu jeszcze lepszego wykorzystania jej potencjału, a szczególnie tego, co po francusku możemy określić „savoir-devenir”.
Będąc dyplomowaną terapeutką metody Gestalt regularnie wykorzystuje narzędzia i metody proponowane przez ten nurt psychologii humanistycznej.
Jednocześnie mając również certyfikaty Analizy Transakcyjnej, podejścia Systemicznego i Insights Discovery Magdalena posługuje się również narzędziami i metodami charakterystycznymi dla tych dyscyplin.
Dowiedz się wiecej

www.evolutis.pl
Evolutis O mnie Coaching Menedżment Inerkulturowy Seminaria Szkolenia Deontologia i Metodyka Inna Działalność Kontakt