DEFINICJA TEAM-BUILDINGu

Team-building, czyli budowanie zespołu to przekształcanie grupy jednostek ograniczających się dotychczas tylko do wykonywania poleceń w zespół osiągający dobre wyniki, w którym każdy czuje się zaangażowany, odpowiedzialny i samodzielny. Team-building to wsparcie zespołu, umożliwiające synergię wszystkich jego członków dzięki pracy nad ich wzajemnymi relacjami i komunikacją interpersonalną.

CELE TEAM-BUILDINGu

Team-building pozwoli ekipie i jego kierownictwu :
1. Okreslić sposób jej funkcjonowania, zrozumieć w jakim znajduje się stadium dojrzałości i jakie czynniki są niezbędne do dalszego jej rozwoju
2. Rozwinąć jak najlepszą współpracę pomiędzy członkami zespołu, innymi działami i globalną strukturą przedsiębiorstwa, m.in. ułatwiając przepływ informacji i stwarzając korzystniejsze warunki do rozwoju kompetencji indywidualnych i grupowych
3. Stworzyć w ekipie atmosferę zaangażowania i pełnej motywacji do realizowania wspólnych celów, odpowiedzialności, inicjatywy i kreatywności, niezbędnych do zapoczątkowania procesu zmiany postaw – indywidualnych i grupowych, m.in. poprzez eliminację napięć związanych z konfliktami

SEMINARIA Z ZAKRESU TEAM-BUILDINGu

1. Wsparcie zespołu w momencie jego powstawania albo wprowadzania i/lub lansowania nowego produktu
2. Doskonalenie wyników zespołu związanych z jego normalnym rozwojem i realizowaniem wytyczonych celów
3. Rozwiązywanie sytuacji kryzysowych, związanych z podejmowaniem niepopularnych decyzji lub zaistniałych trudności.

ETAPY TEAM-BUILDINGu

1. Analiza i zrozumienie sposobu funkcjonowania przedsiębiorstwa i ekipy
2. Wspólne przygotowanie i opracowanie seminariów wraz z kierownictwem ekipy oraz kluczowymi jej członkami
3. Prowadzenie lub współprowadzenie z kluczowym menedżerem ekipy (liderem) cykli seminariów
4. Pilotowanie i wsparcie samodzielnych grup pracy, które wyłoniły się podczas seminariów, ewentualne wsparcie indywidualne w formie coachingu kluczowych członków zespołu.

<<<<<

www.evolutis.pl
Evolutis O mnie Coaching Menedżment Inerkulturowy Seminaria Szkolenia Deontologia i Metodyka Inna Działalność Kontakt