II. Techniki sprzedaży

CELE SZKOLENIA I PORUSZANE TEMATY

Szkolenie pozwoli Ci:
1. Skutecznie rozwinąć Twoje umiejętności handlowe
2. Poznać 7 etapów spotkania handlowego
3. Opanować odpowiednią technikę, aby odnieść sukces na każdym z etapów
4. Wykorzystywać postawy i czynniki psychologiczne zwiększające skuteczność każdego etapu
5. Odkryć i udoskonalić Twoje mocne strony jako handlowca i poprawić słabsze

Program kładzie nacisk na następujące, kluczowe dla każdego aktu sprzedaży elementy :
1. Przygotowanie (aspekt psychologiczny i materialny)
2. Sztuka nawiązywania kontaktów, czyli stworzenie odpowiedniej relacji z klientem
3. Respektowanie każdego etapu sprzedży i zachowań z nim związanych
4. Zastosowanie narzędzi, takich jak : sztuka zadawania pytań, słuchanie, KOD DNA (odkrywanie potrzeb), argumentowanie, odpieranie zarzutów, sfinalizowanie.

METODY

Szkolenie obejmuje wiele elementów praktycznych : przede wszystkim gry symulacyjne, testy na ustalenie profilu handlowego, ćwiczenia rozwijające np. słuchanie, czy wywieranie pierwszego wrażenia, refleksje grupowe i indywidualne. Nasze metody są w pełni interaktywne, zapewniające każdemu uczestnikowi aktywny udział w szkoleniu i pobudzające go do intensywnej refleksji i pracy nad udoskonalaniem swoich zdolności handlowych, m.in. dzięki otrzymywaniu wiadomości zwrotnej (feed-back) zarówno od trenera, jak i od uczestników. Dlatego proponujemy grupy nie przekraczające 8-10 osób.
Szkolenia podstawowe

www.evolutis.pl
Evolutis O mnie Coaching Menedżment Inerkulturowy Seminaria Szkolenia Deontologia i Metodyka Inna Działalność Kontakt