I. Zarządzanie zespołem

CELE SZKOLENIA

Szkolenie pozwoli Ci :
1. Skutecznie rozwinąć Twoje zdolności zarządzania ekipą dzięki odkryciu zasad menedżmentu sytuacyjnego oraz reguł komunikacji interpersonalnej
2. Posiąść następujące umiejętności niezbędne dla każdego menedżera :
  • wyznaczanie celów działania dla zespołu i poszczególnych pracowników
  • skuteczne kontrolowanie działania i wyników zespołu
  • motywowanie pracowników do osiągnięcia stawianych im celów
  • wyrażanie uznania i dowartościowanie pracowników poprzez konstruktywny feedback
  • podejmowanie decyzji
  • zachowanie w sytuacjach tzw."delikatnych": przyznanie się do popełnionego błędu, odmówienie prośby pracownika, oznajmienie trudnych decyzji, udzielenie reprymendy
  • delegowanie uprawnień i odpowiedzialności
  • rozwiązywanie konfliktów
  • udane relacje z przełożonymi

METODY

Szkolenie obejmuje wiele elementów praktycznych : gry symulacyjne, testy psycho-socjologiczne, ćwiczenia rozwijające kreatywność, refleksje grupowe i indywidualne oraz przekaz niezbędnej wiedzy dotyczącej zarządzania zasobami ludzkimi i komunikacji interpersonalnej. Nasze metody są w pełni interaktywne, zapewniające każemu uczestnikowi aktywny udział w szkoleniu i pobudzające go do intensywnej refleksji nad sobą i używanymi przez siebie metodami menedżerskimi. Dlatego propnujemy grupy nie przekraczające 8-10 osób.
Szkolenia podstawowe

www.evolutis.pl
Evolutis O mnie Coaching Menedżment Inerkulturowy Seminaria Szkolenia Deontologia i Metodyka Inna Działalność Kontakt